EHLİYET SINAVI İLKYARDIM SORULARI

blog yazısı ekle !

EHLİYET SINAVI İLKYARDIM SORULARI

Bu başlıkta 10 Ekim 2015 tarihinde yapılan ehliyet sınavı ilkyardım soruları bulunmaktadır.

Bu derste çoğunlukla sürücünün trafik kazası ile karşılaştığı zaman ilk yardımı nasıl uygulayacağını, neler yapması gerektiğini ve neler yapmaması gerektiğinin eğitimini vermektedir. Ayrıca bu derste yetkililere bu durumu nasıl haber vereceği, çevre şartlarıyla beraber nasıl bir önlem alabileceğinin konusu işlenir.

Ankara'da Sürücü Kursu için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Sürücü KursuBunun dışında genel insan vücudunun yapısı da işlenmektedir. Temel yaşam desteği, kanama durdurma işlemi, suuni sonulum ve kalp masajı gibi yaşam destekleri ile ilgili sorular yoğunlukla bu bölümde yer almaktadır.

Trafik kazasının yaşandığı bölgede nasıl önlem alınacağı, kazazede nasıl olay yerinden uzaklaştıracağı, nasıl haber verileceği, haber verirken hangi cümleleri kullanacağı ile ilgili bilgileri de barındırır. Bu bilgiler çerçevesinde 50 tane ehliyet sınavının 13 tanesi ilk yardım dersine aittir.

1) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A) Trafik kazalarının önlenmesi
B) Mesleki başarının arttırılması
C) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
D) Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi

2) Beyin, insan vücudunda ki hangi sitemin parçasdır?

A) Dolaşım sisteminin
B) Sindirim sisteminin
C) Hareket sisteminin
D) Sinir sisteminin

3) Kazazedenin ağız bölgesine ki bir cam parçası yada ayna yaklaştırılarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle-Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

A) Dinle
B) Bak
C) Hisset
D) Dinle-Hisset4) Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilkyardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

A) Koruma
B) Bildirme
C) Kurtarma
D) Müdahale

5) Kalp durması kısa süre içinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

A) Mide
B) Beyin
C) Karaciğer
D) Kalın Bağırsak

6) Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

A) Solunumu düzensin olan
B) Solunum sayısı azalan
C) Kalbi düzensiz çalışan
D) Kalbi duran

7) Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

A) Diz ve kalça arası
B) Ayak bileğinin alt kısmı
C) Ayak bileğinin üst kısmı
D) Diz kapağının olduğu bölge

8)
-Kazazede düz olarak sırt üstü yatırılır.
- Baş yana çevirilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
- Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A) Şokun engellenmesi
B) Kanamanın durdurulması
C) Zihinsel aktivitenin korunması
D) Sindirim işlevinin rahat olması

9) Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Cisim çıkarılır ve yaraya tendüryot dökülür.
B) Cismin dışarda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
C) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
D) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

10) Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

A) Karın yaralanmalarında
B) Bacak yaralanmalarında
C) Göğüs yaralanmalarında
D) Omurga yaralanmalarında

11) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilkyardım ilkeleri arasında yer alır?

A) Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
B) Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
C) Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
D) Burkulan ekleme turnike uygulanması

12) Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

A) Dolaşım sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Harket Sistemi
D) Solunum Sistemi

13) Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B) Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
C) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılır.
D) Köprücük kemiğinin kırılmasında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.CEVAPLAR

1-c

2-d

3-b

4-a

5-b

6-d

7-a

8-a

9-c

10-d

11-b

12-c

13-a