EHLİYET SINAVI KURALLARI VE BİLİNMESİ GEREKENLER

blog yazısı ekle !

EHLİYET SINAVI KURALLARI VE BİLİNMESİ GEREKENLER

Sınav Kuralları

1) MTSK sınavları belirlenen tarihte saat 11:00'da başlayıp, tek oturum şeklinde gerçekleşecektir. Saat 11:00'dan sonra hiçbir aday sınava alınmayacaktır.
2) Kimlik kontrolleri ve sınav salonuna gerekli yerleştirme için adayların 10:30'da sınav yerinde olmaları gerekir.
3) Adaylar sınava gelirken fotoğraflı ve çift mühürlü sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı, en az 2 adet kalem, kalemtraş ve leke bırakmayan silgi getirmelidirler.
4) Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Kimlik belgesi yerine pasaport kabul edilecektir. Er ve erbaşların askeri kimlik kartı da kabul edilecektir.

Ankara'da Sürücü Kursu için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Sürücü Kursu5) Adaylar sınav salonuna alınırken; sözlük, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, saat fonksiyonu dışında özelliği olan saatler, radyo, bilgisayar türü cihazlar ve silah gibi araçlar kesinlikle sınav salonuna alınmayacaktır. Sınav esnasında bu ve benzeri araçlar tespit edilirse sınav geçersiz sayılacaktır.
6) Adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen sıralara oturacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı kuralları hatırlatacak ve sınav evrakını adayların önünde açarak cevap kağıtlarını dağıtacaktır.
7) Adaylar fotoğraflı cevap kağıdındaki TC, ad, soyad bilgilerini kontrol edeceklerdir.
8) Aday sınav süresince (60 dakika) salonu terk etmeyecektir.
9) Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday kendi soru kitapçığını kontrol edecek ve eksik soru / sayfa varsa kitapçığın değiştirilmesini talep edecektir.
10) Aday cevap kağıdına tüm işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
11) Cevap kağıdındaki imza bölümüne aday mutlaka mürekkepli kalemle imza atacaktır.
12) Cevap kağıdındaki "Bu Bölüme Dokunmayınız" kısmına hiçbir şekilde işaretleme yapılmayacaktır.
13) Her sürücü belgesinin türüne göre 4 tane kitapçık vardır. Adaylar cevap kağıdındaki gerekli alana yuvarlağı taşırmadan kitapçık türünü işaretleyeceklerdir.
14) Her sorunun 4 cevabı vardır ve 1 tanesi doğrudur. Cevap kağıdında 2 şık işaretlenmişse veya yanlış cevap iyi silinmemişse o soru için yanlış olarak nitelendirilecektir.
15) Soru sayısı, sınav süresi ve sınav kuralları kitapçığın ön kapağında belirtilmiştir. Bu bilgiler sınav başlamadan önce görevliler tarafından okunur.
16) Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar; cevap kağıdına işaretlenmediği taktirde geçersiz sayılacaktır.
17) Cevap kağıdının başkaların tarafından görülmesi ve kopya çekilmesi halinde kopya işlemleri yapılacaktır.
18) Adaylar sınav sırasında sorulara verdikleri cevapları hiçbir şekilde almayacaklardır.
19) Aday sınava girmediyse salon yoklama listelerine ve cevap kağıtlarına salon görevlileri tarafından işaretlenecektir.
20) Unutulan ve sınav güvenlik kutusuna konmadan ÖDSGM'ye gönderilen sınav evrakları kabul edilmeyecek ve değerlendirme dışı kalacaktır.
21) Sınav bitiminden sonra;

a) Adaylar soru kitapçığını, cevap kağıdını ve sınav giriş belgesine görevlilere teslim edecektir.
b) Salon görevlileri, salona ait sınav evraklarını kursiyerlerin önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edeceklerdir.
c) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edeceklerdir.

Bilinmesi Gerekenler

- Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınava girenlerin, sınav cevap kağıdı zarar görmüş olanların, cevap kağıdı ve sınav giriş belgesinde ki fotoğraflarının uyuşmayanların, kopya çekenlerin, başka adayın sınav evrakını kullananların, kurallarda belirtilen cihazların sınav esnasında tespit edilenlerin, sınav dökümanına zarar verenlerin, sistemde hatalı fotoğraf yüklenenlerin, sınava giriş belgesini görevlilere teslim etmeyenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

- Sınav sonuçları hesaplanırken adayın verdiği doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Sınavda 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılır. Her soru aynı puana sahiptir. Sınav puanı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Hesaplama sırasında yanlış çıkan sorular iptal edilmez ve doğru sayılır.

- Sınav sonuçları www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacaktır.

- Sınav için itirazlar sonuçların yayınlanmasından sonra en geç 10 güne kadar bildirilmeleri gerekir. İtirazlar ÖDGSM resmi internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden bildirilmelidir. İtiraz için TC Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 TL itiraz ücreti yatırmalıdırlar. Sınavı geçersiz sayılan adayların itirazları dikkate alınmaz. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Faxla yapılan itirazlar dikkate alınmaz.