EHLİYET SINAVI TRAFİK SORULARI

blog yazısı ekle !

EHLİYET SINAVI TRAFİK SORULARI

Bu başlıkta 10 Ekim 2015 tarihinde yapılan ehliyet sınavı trafik soruları bulunmaktadır.

Trafik diye bildiğimiz dersin gerçek ismi Trafik ve Çevre Bilgisidir. Bu derste çoğunlukla sürücünün akan trafik içinde bilmesi gereken trafik levhaları, geçiş hakları ve trafik mevzuatı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Ayrıca çevreyle alakalı bilgiler ve sürücü-çevre ilişkisi anlatılmaktadır. Yeni eklenen bir konu vardır. Bu konu harita bilgisidir.

Ankara'da Sürücü Kursu için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Sürücü Kursu
Ehliyet sınavında çıkan trafik ve çevre bilgisi soruları ise genellikle levhalar çoğunlukla çıkmaktadır. 50 ehliyet sınavının 27 tanesi Trafik ve Çevre Bilgisi ve Harita Bilgisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınavda çoğunluk trafik levhaları olacaktır. Kavşaklarda geçiş hakları hakkında sorular gelmektedir. Trafiğin temelini meydana getiren geçiş üstünlüğü, tanımlar gibi mevzuattaki bilgiler de sınavda karşınıza çıkacaktır.


1) Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

A) Hırslı ve kızgın olmamak
B) Kurallara uymaya özen göstermek
C) Başkalarının haklarına saygı göstermek
D) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

Cevap D

2) Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş şekilde gerçekleşecektir?

A) Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
B) Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa
C) Molalarda kan dolaşımını arttıran hareketler yapılmışsa
D) Temiz hava için aracın camları kısa süre için açılmışsa

Cevap A

3) Karayolu aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A) Trafik için hayvanların ve araçların yararlanıdğı alanlardır.
B) Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
C) Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
D) Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.

Cevap B4) Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?A) Dur işareti
B) Geç işareti
C) Yavaşlatma işareti
D) Hızlandırma işareti

Cevap A

5) Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

A) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B) İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
C) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
D) Durmadan dikkatli geçmeli

Cevap D