YENİ YASAL SÜREÇTE ADAYLARIN KAZANDIĞI 5 TECRÜBE

blog yazısı ekle !

YENİ YASAL SÜREÇTE ADAYLARIN KAZANDIĞI 5 TECRÜBE

Yeni yasal süreçle birlikte ehliyet alma ve sürücü kursları hakkında pek çok konuda değişiklikler yapıldı. Yapılan bu değişliklerden sürücü adayları da direk olarak etkilendi. Ancak her ne kadar yeni kanunlar sonucunda ehliyet almayı hak etmek zorlaşmış olsa da adaylara sağladığı faydalarda bulunmaktadır. Ankara başta olmak üzere tüm ülkede geçerli olan yeni kurallar uygulanmaya başladı. Yeni yasal süreçte adayların kazandığı 5 tecrübe nedir? Sorusunu cevapladık.

venues type=default count=20]
  • 1.Yapılan yeni düzenleme ile sürücü adaylarına direksiyon uygulama sınavı öncesinde kurs tarafından ön sınav yapılması zorunluluğu getirildi. Sürücü adayının direksiyon sınavına hazır olduğu kurs tarafından yapılan ön sınavda netleştikten sonra MEB tarafından uygulanacak olan resmi sınava girme hakkına sahip olacaklar. Bu zorunluluk ile adaylara sınav heyecanını yenme ve kendilerine güvenme gibi konularda yardımcı olacaktır. Direksiyon sınavı öncesinde kursta yapılan ön direksiyon sınavı ile adaylar, tecrübe kazanacaklar ve bu durumda başarılarına yansıyacaktır.
  • 2.Yeni sistemin uygulanmaya başlaması ile birlikte adaylar, ehliyet sahibi olurken araçlarını da en iyi şekilde kullanacak bilgi ve tecrübeye de sahip olacaklar. Eski sistemle sürücü adayları her ne kadar ehliyet alsalar da pek çok konuda acemilik yaşıyor ve trafiğe çıkma korkuları oluyordu. Gece sürüşünün de kurslarda zorunlu kılınması ile adaylar gece sürüşleri konusunda da deneyimli olacaklar.
  • 3.Eski sistemde direksiyon uygulama sınavında başarısızlık durumunda adaylara tanınan hak sayısı 5 idi. Yeni yasal süreçle birlikte bu hak 8' e çıkarılarak, adayların her sınavda ayrı tecrübeler kazanarak, bilinçli bir lşekilde ehliyet sahibi olmaları hedefleniyor. 8 sınav sonunda başarılı olamayanlar ise tekrar yazılı sınava girmek durumunda kalacaklar.
  • 4.Direksiyon sınav süresi eski sisteme göre 30 dakika iken yeni sistemde 35 dakikaya yükseltildi. İlk 5 beş dakikalık süreçte adaya, heyecanını yenmesi ve kullanılacak olan aracın tanınması için fırsat verilmektedir. Bu durum da adaylar için oldukça olumlu sonuçlara vesile olmaktadır.
  • 5.Yeni yasal sürecin sürücü adaylarına sağladığı bir olumlu gelişme de direksiyon sınavlarında aracı stop ettirme hakkının 1'den 2' ye çıkarılmasıdır.