EHLİYET ALACAK KİŞİLERİN EĞİTİM DURUMLARI HAKKINDA DEĞİŞEN KURALLAR

blog yazısı ekle !

EHLİYET ALACAK KİŞİLERİN EĞİTİM DURUMLARI HAKKINDA DEĞİŞEN KURALLAR

2016 yılında çıkarılan yasa ile ehliyet alırken uygulanan prosedürler ve kurallarda değişim olmuştur. Ehliyet almak isteyen kişiler ilk önce Aday sürücü olacaklar. Bu aday sürücülük için Stajyerehliyet belgesi kişilere verilecek. Stajyer ehliyet belgesi alan aday 2 yıl boyunca bu belgeyi kullanacak. İki yıl içerisinde adayın trafik ceza puanı 75 e ulaşırsa adayın belgesine el koyulacak ve Pisiko -teknik testine tabi tutulacaktır. Bu testi geçen aday tekrar ehliyet almak için başvurabilecek.

Ankara'da Sürücü Kursu için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Sürücü KursuEhliyet allamak isteyenler için yeni yasada eğitim durumları ile ilgili herhangi bir değişiklik olmamıştır. İlkokul mezunları da ehliyet almak için başvurabilirler. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 41 maddesinde A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak adaylar 5 Temmuz 2006 yılında yapılan değişiklikle ilkokul mezun olanlarında bu sınıflardan ehliyet alabilme şartı getirilmiştir. Yani yasa ile ortaokulu bitirme veya sekiz yıllık eğitimi tamamlama şartı kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren ilkokulu bitirenlerde ehliyet alabilmektedir. Bunun dışında ortaokul terk tasdik namesi olanlar, hizmet içi eğitim 2. Kademe diploması olanlar, ilköğretim mezunu olanlar, lise mezunu veya öğrencisi olanlar ile üniversite mezunu veya öğrencisi olanlar ehliyet almak için başvurabilirler. Ayrıca ilköğretimi dışardan bitirmek için kayıt olanlar ehliyet alabilirler. Yalnız burada en az 19 yaşında olma sınırı vardır.

2016 yılında yapılan değişikliklerde ehliyet almak için eğitim durumunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 2016 yılında yürürlüğe giren yasada stajyer ehliyet belgesi, ehliyetlerin değiştirilmesi, direksiyon sınavlarında dikkat edilmesi gerekenler, teorik derslerin içeriğindeki değişmeler gibi konular yeni yasada yer almaktadır. Ehliyet almak için eğitim durumu ile ilgili bir değişiklik yapılmadığı için ehliyet almak için yukarıda belirtilen eğitim durumundakiler başvurabilirler. Yeni yasa da ehliyet almak biraz zorlaşmıştır. Derslerin içeriğinin değişmesi, direksiyon sınavında yapılan değişiklikler sürücü adaylarını zorlamaktadır. Bir sürücü adayı ehliyet almak için girdiği sınavlardan herhangi birinden kalır ise o sınava tekrar katılabilir. Ehliyet almak isteyen sürücü adayları direksiyon derslerinde zorlanmaktadır. Bu nedenle direksiyon derslerine önem vermeleri sınavı kolayca geçmelerine yardımcı olacaktır.